Általános Szerződési Feltételek

FPS-System - Általános Szerződési Feltételek


Forgalom és szerződés meghatározása:
 1. Amenyiben szervert szeretnél rendelni az első kötelező lépés a weboldalon található megrendelő ürlapot kitölteni!
 2. A Rendszergazda megfogadja, hogy csakis a minőségre és a lagmentességre törekszik és nem a mennyiségre! A Laggmentesség biztonságáról a Gigabites internetkapcsolatunk gondoskodik!
 3. A megrendelet szervert a pénz megérkezése és az oldalon kitöltött megrendelése után 12 órán belül kerül elindításra!

A szerződés tárgya
 1. A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívül bekövetkezett játékszerver leállás miatt. Ezek miatt karbantartási díjat számolunk fel!
 2. A szolgáltatónak a szerverek leállásról való információt közölnie kell a bérlővel emailben majd a weblapon is felkell tűntetni!

A szerződés ideje
 1. A szerződő felek között automatikusan egy hónapos szerződés lép életbe, amelyet bármelyik fél felbonthat.
 2. Előre befizetés esetén a szerződés időtartalma az előre kifizetett havidíjak idejére szól.

A szolgáltatás megszűnése
 1. A szolgáltató megszüntetheti a szolgáltatást, ha a bérlő illegális tevékenységet végez vele a hatályos magyar törvények szerint.
 2. A tárhelyen tilos elhelyezni illegális, jogvédett tartalmat. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatokért és a szolgáltatást is jogában áll megszűntetni!
 3. A bérleti díj elmaradása esetén a bérlő szerverét leállítjuk majd a leállítástól kezdődően két napig a szerveren lévő adatokat tároljuk és utánna véglegesen töröljük!
 4. A szolgáltató a szerződés lejárata elött öt nappal elötte köteles mindenkinek E-Mailt küldeni a szerződés lejáratáról!
 5. A szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatás megszűnése után ne legyen elérhető a bérlő számára a webadmin szerver, az ftp hozzáférés, a játékszerver, valamint esetlegesen a kommunikációs szerver.


A szolgáltatás használata
 1. A bérlő a játékszerverének nevében szerepelnie kell a „@FPS-System.EU” szövegnek.
 2. A konfigfájlokban tilos módosítani a „tickrate” számot és a maximum megengedett „slot” számot, a port, számát valamint 1 tárhelyen 1 szerver futtatható. Amennyiben valaki ezekhez hozzányúl vagyis módosítja a tilos konfigurációkat a szolgáltatónak kötelességében áll a szerverét leállítani!
 3. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal adatvesztés esetén.
 4. A tárhelyen elhelyezett játékszerver hibás konfigurálása esetén a szolgáltató nem vállal felelősséget még akkor, sem ha a játékszerver üzemképtelenné vált.
 5. A tárhelyen csak olyan játék-kiegészítők (mod-ok) használhatók, amelyek a szervergép processzorteljesítményéből 20%-nál többet nem használnak. Botok kizárva!!
 6. A szolgáltató a bérlő kérésére köteles egy Kommunikációs szerveren (Teamspeak vagy Ventrilo) szobát biztosítani amennyiben a bérlő jelezte felé igényét.
 7. A bérlő semmilyen magatartásával (így különösen internetes híroldalakon, fórumokon, levelezőlistákon történő írásokkal) nem sértheti a szolgáltató jó hírnévhez való jogát. . Valamint tiltott más szolgáltató bármilyen formában történő megnevezése a szerver nevében! (Például: weboldal link, IP vagy IRC csatorna címe, e-mail cím).
Adatvédelem
 1. A FPS-System.eu a tárhely-bérleti szerződéseiben a bérlők által közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és kezeli.
 2. A szolgáltató törvény 2. § 8. pontjának hatálya alá tartozik a szolgáltató, mint adatkezelő. A szolgáltató a bérlő által közölt adatok (2. § 1. pont) felhasználásának célját kizárólag a szerződés megkötésében, ill. a szerződésből eredő viták bírósági úton történő rendezésében jelöli meg. Kizárja tehát azt, hogy az ügyfél nevét, levelezési vagy elektronikus címét és bármilyen más - a szerződéskötéskor közölt - adatát harmadik félnek (természetes vagy jogi személy) kiadja.Záró Rendelkezés
 1. Amint szervert szeretnél rendelni minimum 14 életévedet be kell, hogy töltsd különben szülői engedély szükséges!
 2. Jelent általános szerződési feltételeket valamennyi szerződésre alkalmazni kell. 
-->